Witamy na stronie internetowej Przychodni w Lipianach   Click to listen highlighted text! Witamy na stronie internetowej Przychodni w Lipianach Powered By GSpeech

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYJMUJE OSOBY UBEZPIECZONE W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZINACH OD 8:00 DO 18:00, Z WYŁĄCZENIEM DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY.
ŚWIADCZENIA MOGĄ BYĆ REALIZOWANE W WARUNKACH AMBULATORYJNYCH, A W PRZYPADKACH UZASADNIONYCH MEDYCZNIE – W DOMU PACJENTA.

 

INFORMACJA DLA PACJENTÓW DOTYCZĄCA  PRZETWARZANIA

 I OCHRONY  DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając  obowiązek informacyjny  wynikający  z przepisów  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 26 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych  pacjentów  korzystających  ze  świadczeń opieki zdrowotnej tutejszego zakładu jest Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki Zdrowotnej w Lipianach ul. Myśliborska3 74-240 Lipiany
 2. Celem zbierania danych jest udzielanie świadczeń zdrowotnych. Dane osobowe to imię i nazwisko, data urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, płeć, nr telefonu kontaktowego / adres e-mail, dane medyczne.
 3. Podanie przez pacjentów danych wskazanych w pkt 2 wynika z obowiązku regulowanego przepisem prawnym, w tym art. 24 i art. 25 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz art. 20 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków  publicznych w szczególności ust. 2 lit g). 3.1. W związku z realizacją przepisu §8 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra  z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  z mocy prawa zbierane są dane personalne osób, które pacjent   upoważni  do udzielania im informacji o stanie zdrowia oraz do uzyskiwania kserokopii dokumentacji medycznej  pacjenta.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane organom i podmiotom uprawnionym według wskazań i na zasadach zawartych w art. 26 i 27 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku praw pacjenta, na ich żądanie.
 5. Przetwarzanie danych osobowych pacjentów odbywa się z mocy prawa i nie wymaga wyrażania zgody pacjentów. W przypadku nie podania danych wskazanych w pkt 2 niniejszej informacji nie będzie możliwe udzielanie  świadczeń opieki zdrowotnej, za wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia.
 6. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania w zakresie danych personalnych oraz danych wskazanych w pkt 3.1
 7.  Pacjentom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia przez nich przetwarzania ich danych osobowych niezgodnie z przepisami prawa.
 8. Dane osobowe zbieranie przez Administratora z mocy prawa, mogą być z mocy prawa powierzane w ograniczonym zakresie podmiotom będącym podwykonawcami świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz pacjenta. Podmioty przetwarzające dane osobowe jako dane powierzone zobowiązane są do przestrzegania przepisów  dotyczących  ochrony danych osobowych i ponoszą odpowiedzialność w tym zakresie.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych pacjentów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez  okres wskazany przepisami prawa w szczególności Ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw  Pacjenta, art. 29.

 

SPZOZ jest OBIEKTEM OBJĘTYM MONITORINGIEM.

 

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech